Video

Varför kan en Framstegsworkshop vara ett bra första steg för ledare som vill utforska potentialen till nya resultat genom ett ökat engagemang? Se vår film (ca 6 minuter kort) med Peter Svenonius. 

Framstegsworkshop är det första steget i vår beprövade metodik för att hjälpa ledare öka engagemanget i verksamheten för att nå nya resultat. Efter workshop har ni beslutsunderlag baserat på 5 viktiga områden:
  1. Samsyn och tydlighet kring syfte och arbetssätt med gemensamt fokus, veckovisa Framstegsmöten och att utgå från medarbetares personliga styrkor och drivkrafter
  2. Engagerande fokusmål och mätbara, kritiska framsteg. Vad vill vi uppnå, och hur vet vi om vi gör tillräckligt mycket för att nå målet i vardagen?
  3. Med- och motkrafter - vad i er kultur och struktur kan väcka eller släcka medarbetares lust att bidra till nya resultat?
  4. Nyckelbeteenden som bidrar till resultatmålet. Vad behöver göras av fler, oftare och bättre?  
  5. Praktiskt - budget och tidsplan för ledarträning, kickoff, veckovisa framstegsmöten och gemensamt firarmöte.

Gräv Där Ni står!

Visste du att tillväxttakt, lönsamhet och kundlojalitet tydligt kan kopplas till engagemangsnivåer bland snittmedarbetare? Visste du att den mest bevisade vägen till mer lönsam tillväxt är genom att öka och rikta engagemanget mot befintliga kunders behov?

Men hur får man det att hända när alla redan har fullt upp i sin vardag och många medarbetare inte känner att de kan eller vill bidra till nya intäkter och affärer?

Vilka värden skulle ni kunna skapa på ett kvartal för era viktigaste kunder, företaget och medarbetarna –  om alla medarbetare bidrog med en eller två timmar per vecka för ett gemensamt viktigt mål?

Vi har paketerat Humagics samlade erfarenheter från över 15 år för att hjälpa fler team och organisationer skapa nya resultat. Vi kallar det Kundutvecklingsresan #GrävaDärViStår.

Så nu för att skörda i höst

Utforska potentialen till nya resultat genom att fokusera på era viktigaste kunder under ett kvartal. Genomför de förberedande stegen i Kundutvecklingsresan GrävaDärViStår innan semestern, så kan ni fira nya resultat redan i höst.

Just nu får du dessutom 10.000 kr rabatt. Självklart räknas denna investering av om ni väljer att genomföra hela Framstegsprocessen™ med stöd från Humagic under hösten. Titta på vår korta video eller kontakta oss direkt för mer information.

Referenser

Investering

Spara 10.000 kr, kampanjpris vid genomförande innan 30 juni 2019 

 

kampanj-10000kr-juni2019ENSKILT TEAM

15.000 kr

Ordinarie pris 25.000 kr

ORGANISATION

25.000 kr 

Ordinarie pris 35.000 kr

Fast pris, som räknas av om ni väljer att gå vidare med stöd från Humagic enligt Framstegsprocessen™. Moms och omkostnader för ev resor och hyra av konferensrum tillkommer.

Kontakta oss

Kontakta någon av oss för att utforska hur ni kan skapa nya resultat genom att öka och rikta engagemanget i teamet eller hela organisationen. Slå en signal, skicka ett mejl eller boka en tid direkt i våra kalendrar för ett första samtal.
jerry-håkansson

Jerry Håkansson

Framstegskonsult

Ring 0721765744

Mejla Jerry.Hakansson@humagic.com

Boka tid för ett utforskande samtal direkt i min kalender

Peter-Svenonius-003207-edited

Peter Svenonius

Framstegskonsult

Ring 0701902030

Mejla Peter.Svenonius@humagic.com

Boka tid för ett utforskande samtal direkt i min kalender