Ta tempen på engagemanget i ditt team

Ge dig själv som ledare och ditt team de bästa förutsättningarna för att ta nästa språng i er utveckling och skapa nya resultat i höst. 

Ta tempen på engagemanget i teamet med vårt dialogverktyg Engagemangstempen team. Använd resultatet tillsammans med våra rekommendationer när du tänker långa tankar i sommar.

Välj bland 3 möjligheter

  1. Inspirationsföreläsning kring hur engagemang påverkar prestationen hos individer, team och organisationer.
  2. Kartläggning av teamet samt återkoppling med teamets snitt och våra 3 viktigaste rekommendationer till teamledare
  3. Kartläggning, återkoppling till teamledare och en workshop med teamet där vi går igenom resultatet och utifrån det tar fram en actionplan
engagemangstempen team bild snitt.png